OXYLINE POCHŁANIACZ 1021 A1 (BAGNET) PAK. 2 SZT.

22,14

Opis

Pochłaniacz 1021 A1 w połączeniu z odpowiednią dwufiltrową półmaską OXYLINE X1000 lub OXYLINE X1200 chronią układ oddechowy przed oparami i gazami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65 ° C, jeżeli całkowite stężenie objętościowe nie przekracza 0,1%.Klasa 1: Średnia wydajność, maksymalne stężenie gazu: 1000 ppm (0,1%) Zalecenia:Pochłaniacz 1021 A1 jest przeznaczony do usuwania następujących substancji: aldehydy; alkohole; benzen; benzyna; bezwodnik octowy, bromki: etylowy i metylowy; chlorki: allil, butyl, etylen, izopropyl, winyl; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, tetrachlorek węgla, tetrachloroetan, tetrachloroetylen, dioksan, diborometan, dichlorobenzen, dichloroetan, dichloronitroetan, dichloropropan, keton dietylowy, keton etylowy, keton etylowy, dichloropropan, keton dietylowy, , glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, keton metylobutylowy, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina , tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trichlorometan, trójchloroetylen oraz pary asfaltu, smoły, lakieru i innych oparów.Ograniczenia użytkowania:Nie używać, w środowisku, w którym stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17% oraz w oraz w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze.UWAGA: Półmaski i maski wyposażone w pochłaniacze 1021 A1 nie chronią przed tlenkiem węgla. Nie używaj półmasek z pochłaniaczami w pobliżu ognia.Certyfikacja:Zgodne z EN14387:2004+A1:2008Dyrektywa PPE 89/686/EAC

Kategoria: Maski przeciwpyłowe i ochronne

Producent: Oxyline

bhp biała podlaska, buty do pracy na stojąco, uvex master, kakadu dzwonek, śliskie buty zimowe, bluza robocza odblaskowa, szelki do pracy na wysokości, t-shirt z długim rękawem dla dzieci

yyyyy