OXYLINE POCHŁANIACZ 1031 A2 (BAGNET) PAK. 2 SZT.

25,83

Opis

Pochłaniacze 1031 A2 w połączeniu z odpowiednią półmaską OXYLINE X1000 lub OXYLINE X1200 chronią układ oddechowy przed oparami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, jeżeli całkowite stężenie objętościowe nie przekracza 0,5%.Klasa 2: Średnia wydajność, maksymalne stężenie gazu: 5000 ppm (0,5%) Zalecenia:Pochłaniacze gazów 1031 A2 są przeznaczone do usuwania następujących substancji: aldehydy; alkohole; benzen; benzyna; bezwodnik octowy, bromki: etylowy i metylowy; chlorki: allil, butyl, etylen, izopropyl, winyl; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, tetrachlorek węgla, tetrachloroetan, tetrachloroetylen, dioksan, diborometan, dichlorobenzen, dichloroetan, dichloronitroetan, dichloropropan, keton dietylowy, etylen, keton etylowy, keton etylowy, keton etylowy, , glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, keton metylobutylowy, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina , tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trichlorometan, trichloroetylen i pary asfaltu, smoły, lakieru i innych oparów.Ograniczenia użytkowania:Nie używać, w środowisku, w którym stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17% oraz w oraz w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze..UWAGA: Półmaski i maski wyposażone w pochłaniacze 1031 A2 nie chronią przed tlenkiem węgla. Nie używaj półmasek z pochłaniaczami w pobliżu ognia.Systemowe łatwe połączenie zapewniające wszechstronną ochronę.Certyfikacja:Zgodne z EN14387:2004+A1:2008Dyrektywa PPE 89/686/EAC

Kategoria: Maski przeciwpyłowe i ochronne

Producent: Oxyline

issa, przedłużacz bębnowy 40m 3×1 5, sklep sportowy wloclawek, pomieszczenie stałej pracy, fartuch kitel, taski tapi shampoo, maska pełnotwarzowa 3m 6800, hurtownia bielizny zielona góra, hd buty sklep internetowy, małachowski sklep piła, jaworzno sklep, buty robocze cena, obuwie robocze bydgoszcz, hełm ochronny z okularami, balkon zabezpieczenie przed wodą, rękawice robocze kraków, buty robocze caterpillar, kup buty hurtownia

yyyyy